Pitanja

Muslimani misle da je Biblija promijenjena tokom vremena i da nije autentična.
Da li je to istina? Dokazi?

Biblijski spisi nisu promijenjeni tokom vremena. Niko nije izmijenio Božije riječi.
Biblija je najbolje provjereni drevni document koji postoji danas. Spisi Mrtvog Mora nađeni 1947.
godine su orginalni spisi Tore koji datiraju prije vremena kad je Isus živio. Nađeni su
također originalni spisi Evanđelja/Jevanđelja koji datiraju prije cara Konstantina. Ako biste
željeli detaljniju diskusiju o ovoj temi, ukuljučujući dokaze o autentičnosti Biblije, mi
predlažemo da pročitate knjigu “Slučaj za Krista/Hrista” (The Case for Christ) od autora Lee
Strobel i mnoge druge knjige na ovu temu.

Šta se nalazi u Bibliji?

Biblija sadrži mnoga poglavlja koja su Bogom inspirisana, uključujući Toru i
Evanđelja/Jevanđelja. Poglavlja koja su nastala prije Isusa zovu se Stari Zavjet, a ona koja su
nastala poslije Isusa zovu se Novi Zavjet

Na kojem je jeziku Biblija orginalno pisana?

Stari Zavjet je originalno pisan na hebrejskom/jevrejskom jeziku, a Novi Zavjet na
grčkom. Postoje mnogi drevni tekstovi koji to dokazuju. Ko god tvrdi da je Biblija originalno
pisana na nekom drugom jeziku (kao što je aramejski) nije informisan ili nije adekvatno
istraživao ovu temu.

Je li prijevod Biblije na ovoj web stranici perfektan?

Nije, ali prijevod je dovoljno dobar za ljude da razumiju Biblijsku istinu bez da
moraju učiti hebrejski/jevrejski ili grčki jezik.

Zašto istorijska imena kao Isus Hrist/Krist i Ivan Krstitelj nisu korištena u ovom prijevodu?

Istorijska imena nisu korištena da bi se olakšalo čitanje Biblije i da razlike u kulturi
ne odvraćaju pažnju od onoga što je bitno. Biblija nije samo katolički ili pravoslavni document,
tako kad ne koristimo ove formalne nazive Bibliju možemo vidjeti u novom svjetlu.

Čuo/čula sam da Kršćani vjeruju u tri Boga. Je li to istina?

To nije istina. Mi bi vam željeli predložiti i ohrabriti vas da pročitate Ivana, 5.
poglavlje, stihove 16-30.

Kako je moguće da Bog ima sina ako nema ženu?

Bog nije imao seks sa Marijom, Isusovom majkom, ali on je učinio tako da ona
ostane trudna. Vidjećete u Ivanu 5:16-30, zato je Isus zvao Boga svojim ocem (također u
Evanđeljima Isus zove Boga svojim ocem). Bog je isto zvao Isusa svojim sinom. Za primjer,
pogledajte Evanđelje/Jevanđelje po Mateju/Matiji, poglavlje 3, stih 17.

Kršćani/Hrišćani vjeruju da je Isus Bog. Gdje u Bibliji piše da je Isus Bog?

Isus je rekao, “Ja i Otac (Bog) smo jedno.”Pogledaj Ivana, 10. poglavlje, stih 30. Isus
je govorio sa autoritetom Boga u mnogim dijelovima Evanđelja. Da bi saznali više pročitajte sva
četiri Evanđelja.

Da li Biblija uči i podržava nasilje nad Muslimanima?

Ne, niti uči, niti podržava. Isus je rekao, “Blagoslovljeni su mirotvorci, jer će se zvati
djecom Božijom.” Pogledaj Evanđelje po Mateju/Jevanđelje po Matiji poglavlje 5, stih 9. Ljudi
koji sebe zovu sljedbenicima Isusa a podržavaju i čine nasilje nad Muslimanima nisu istinski
Isusovi sljedbenici.

Da li Biblija uči mržnju prema Muslimanima i drugim vjerama?

Ne. Isus je rekao. ” Dajem vam novu zapovijed: Volite jedni druge! Kako sam ja
volio vas, tako i vi trebate voljeti jedni druge.” Pogledaj Ivana, poglavlje 13, stih 34. Mrziti ljude
drugih vjera je totalno suprotno od onoga što nas Isus uči.

Je li Papa vođa Kršćana?

Papa je vođa samo katoličkih kršćana.

Ko je “Evangelical”?

Riječ “evangelical” je postala ispoliticizirana i sad ima puno značenja. Orginialno
značenje ove riječi odnosi se na nekoga ko širi dobru vijest o Isusu Kristu/Hristu sa svijetom.
Kad bi Rimljani pobijedili u bici, oni bi poslali “evanđelista” da proglasi da je bitka dobijena. Prvi
Hrišćani/Kršćani uzeli su ovu istu riječ da proglase da je Isus dobio rat nad grijehom i smrću
putem njegove smrt i uznesenja. Danas, Hrišćani/Kršćani koji sebe zovu Evanđelistima većinom
znači da oni dijele i šire dobru vijest sa drugim ljudima o Isusovoj pobijedi nad grijehom.

Šta je razlika između Protestanata, Katolika i Pravoslavaca?

Hrišćanstvo/Kršćanstvo postoji preko 2000 godina, i razlike u nekim vjerovanjima
su nastale tokom vremena. Da se objasne sve razlike trebalo bi napisati knjigu ili više knjiga.
Protestanti, katolici i pravoslavci vjeruju šta Biblija/Sveto Pismo sadrži ali se ne slažu oko toga
ko treba tumačiti Bibliju. Mi bismo vas željeli ohrabriti da sami čitate Bibliju i pokušate razviti
vaše vlastito tumačenje onoga što je napisano.

Muslimani vjeruju da je Isus Božji Poslanik. Zašto Kršćani ne vjeruju da je Muhamed Božji
Poslanik?

Muhamed je govorio i radio mnoge stvari koje su suprotne onome što je Isus
rekao i učio, i koje su u suprotnosti sa Biblijom. Po tome Kršćani/Hrišćani znaju da Muhamed
nije istinski Božji poslanik.

Da li neki Kršćani zloupotrebljavaju Bibliju?

Da. Biblija ima moć nad ljudima, a neki ljudi uvijek zloupotrebljavaju moć.

Muslimani ne vjeruju da je Isus bio razapet. Bog nikad ne bi dozvolio da se to desi njegovom
poslaniku. Zašto su Kršćani toliko uvjereni da je Isus bio razapet i zašto je to toliko važno?

Mnogi istorijski dokumenti, uključujući Novi Zavjet, svjedoče o Isusovom raspeću i
uznesenju. Baš zbog toga jer se Isus poslije raspeća digao iz mrtvih, mnogi ljudi su povjerovali u
Isusa i proširili njegovo ime kroz cijeli svijet. Mnogi od tih ljudi bili su mučeni i ubijeni zato što
su dijelili ove činjenice. Negiranje činjenice da je Isus umro za nas je isto kao i negiranje da
uvažimo Božiju žrtvu. Bog nije zatražio od Abrahama da žrtvuje svoga sina, ali Bog je žrtvovao
svoga sina za nas.

Ako je Bog već oprostio grijehe svim Kršćanima/Hrišćanima, zašto bi oni radili dobro ako već
mogu griješiti koliko hoće?

Jako važna osoba u Kršćanstvu/Hrišćanstvu, Pavle ili Pavao, izričito kaže
Kršćanima/Hrišćanima da zato što su im grijesi oprošteni nije razlog da nastave griješiti. Pročitaj 6.
poglavlje Poslanice Rimljanima.

Šta znači kad kažeš “Isus Krist je umro za nas.”?

Isus se bukvalno žrtvovao za nas da bi naši grijesi bili oprošteni kad povjerujemo u
njega i kad ga slijedimo. Pročitajte Evanđelja/Jevanđelja po Mateju, Marku, Luki i Ivanu. Isto
tako pročitajte u Psalmu 22 i Knjizi proroka Izaije, poglavlje 53 proročanstva o Isusu zabilježena
stotine godina prije nego što je on bio rođen.

Zašto Kršćani ne mogu prihvatiti “svakom svačije” u pogledu vjere?

Šta vjeruješ je od velike važnosti za tvoje spasenje. “Jer, Bog je toliko volio svijet da
je dao svoga jedinog Sina da ne umre niko ko u njega vjeruje, nego da ima vječni život.” Ivan,
poglavlje 3, stih 16. Kršćanima/Hrišćanima je stalo do tebe i zato te ohrabruju da vjeruješ u
Bibliju/Sveto Pismo, a naročito u Evanđelja/Jevanđelja.

Zar nije dovoljno biti dobar čovjek i raditi dobra djela da bi otišao u raj?

Svi mi zaslužujemo pakao jer se čovječanstvo pobunilo protiv Boga. Pogledaj opet
Poslanicu Rimljanima 6. poglavlje i Postanak 2. poglavlje.

Kako Kršćani/Hrišćani mogu biti tako sigurni da će dospjeti u raj?

Bog je obećao raj onima koji slijede Isusa. Pogledaj primjer u Ivanu 3. poglavlje,
stih 16 i u Poslanici Rimljanima – 10. poglavlje, stihovi 10-13.

Da li je naša patnja Božija volja?

Bog je dozvolio da patnja postoji u svijetu, ali on nije stvorio patnju. Čovječanstvo
se pobunilo protiv Boga, i tako je patnja ušla u svijet. Božija krajnja želja je da mi živimo s njim u
svijetu u kojem ne postoji patnja i bol. Pročitaj u Otkrovenju – poglavlje 21, stih 4: “On će
obrisati svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti. Više neće biti ni tugovanja, ni plakanja,
ni boli jer je sve staro nestalo.”

Ako patimo hoćemo li dospjeti u raj?

Patnja i bol je nešto što će ostati u ovom svijetu do kraja svijeta koji je opisan u
Otkrovenju. Isus je rekao “Ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svijetu ćete imati
patnju. Ali, ohrabrite se—ja sam pobijedio svijet!”